EST RUS
Pilt:logo1.png

посмотреть другие курсы

Немецкий язык A1.2 на базе эстонского

Kурс номер3238
ПреподавательMargit Randlo
Время занятийN kl 17.10-18.40 (1x2 a/t näd)
Общее количество часов64 õ/t (32 õppekorda)
Кабинет13
учебникMenschen A1.2
Учеников мин6
Доп. инфоA/t hind on 8.64km/ga, 552.96=2x276,48 km/ga

Tavarühm. Grupi suurus 4 - 6 õppijat. Kursus kestab: 3.10.2019-28.05.2020 V.a 7.11.2019 Kursuse hinnale lisandub õppematerjali Menschen A1.2 õpik+töövihik maksumus 27 eurot käibemaksuga.

Kursuse A1.2 kirjeldus: Kursus sobib neile, kes alustasid eelmisel aastal keeltekoolis saksa keele õppimist. Kursus sobib ka kõigile neile, kes on juba varem õppinud saksa keelt algtasemel ja sooviksid oma teadmisi värskendada, aga ei taha alustada päris algusest. Kursusel käsitletakse algtaseme grammatikat ja erinevaid vestlusteemasid, nagu näiteks töö- ja puhkepäeva kirjeldamine, kohtumise kokku leppimine, ilma kirjeldamine, korterisisustus, soovid erinevateks tähtpäevadeks, tervis. Kursuse lõpetaja oskab lihtsal viisil suhelda tuttavatel teemadel.

Lihtsama kirja kirjutamine, oma tegevuste kirjeldamine, dialoogide moodustamine, grammatikaharjutused, statistiliste andmete kirjeldamine. Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija: 1. tunneb isikulisi asesõnu; 2. oskab pöörata tegusõnu olevikus ja minevikus; 3. kasutab suulises ja kirjalikus eneseväljenduses reeglipäraseid kohakäändeid; 4. kasutab igapäevasuhtluses sagedamini esinevaid küsisõnu; 5. teab põhi- ja järgarvsõnu ning oskab neid kasutada näiteks kuupäeva ütlemisel/kirjutamisel; 6. tunneb ja kasutab keele põhisõnavara, et rääkida lihtsamatel teemadel; 7. oskab esitada küsimusi vajaliku info saamiseks saksakeelses keskkonnas;

8. saab aru lihtsast kõnest ning oskab lugeda lihtsamaid tekste.
ЗарегистрироватьсяЗарегистрироваться

Прочитайте также договор об обучении.
Цены включают налог с оборота.
Цены за учебник дополнительно.
При неудачном бронировании места в группе свяжитесь со школой: тел. 6620 996, 6620 706 или по интернету info@tallinnakeeltekool.ee.Telefon 52 64 918 või 6 620 706 --- Endla 22, Tallinn 10142 --- info@tallinnakeeltekool.ee Tallinna Keeltekool Facebookis
Välja otsitud andmebaasist "http://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=KursusRUS"