EST RUS
Pilt:logo1.png

посмотреть другие курсы

Немецкий язык A2.1 на базе эстонского

Kурс номер3239
ПреподавательMargit Randlo
Время занятийT kl 17.10-18.40 (1x2 a/t näd)
Общее количество часов64 õ/t (32 õppekorda)
Кабинет13
учебникMenschen A2.1
Учеников мин6
Доп. инфоA/t hind on 8.64km/ga, 552,96=2x276,48km/ga

Tavarühm. Grupi suurus 4 - 6 õppijat. Kursus toimub: 01.10.2019-02.06.2020 Kursus ei toimu 5. novembril 2019 Kursuse hinnale lisandub õppematerjali Menschen A2.1 õpik+töövihik maksumus 27 eurot käibemaksuga.

Kursuse eesmärgiks on omandada hea keelekasutus algtasemel. Tundides käsitletakse mitmesuguseid vajalikke ja huvitavaid teemasid, nagu näiteks turism, erinevad elukutsed, sisseostud ja oma eelistuste kirjeldamine, kultuur ja tavad saksa keelt kõnelevates maades jne. Õpitakse, kuidas keele algteadmisi kasutades hakkama saada erinevates situatsioonides. Paralleelselt aktiivse keele kasutamisega tundides õpitakse ka vaja minevat grammatikat ja lihtsamate kirjade kirjutamist ja vormistamist. Kursuse lõpetaja saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nôuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.
ЗарегистрироватьсяЗарегистрироваться

Прочитайте также договор об обучении.
Цены включают налог с оборота.
Цены за учебник дополнительно.
При неудачном бронировании места в группе свяжитесь со школой: тел. 6620 996, 6620 706 или по интернету info@tallinnakeeltekool.ee.Telefon 52 64 918 või 6 620 706 --- Endla 22, Tallinn 10142 --- info@tallinnakeeltekool.ee Tallinna Keeltekool Facebookis
Välja otsitud andmebaasist "http://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=KursusRUS"