Mina olen Mari-Liis Schmidt.

Olen õppinud rootsi keelt Noarootsi Gümnaasiumis ning olen lõpetanud Tartu Ülikooli skandinavistika magistrantuuri taani keele erialal (2019). Oma keeleoskust sain proovile panna praktikal Taani Suursaatkonnas, Tallinnas. Keele õpetamisel, eriti algtasemel, on minu jaoks kõige tähtsam lisaks kirjutamis- ja lugemisoskusele just rääkimisoskuse ja üldise arusaamise arendamine. Tundides annan edasi ka oma teadmisi taani kultuurist, elust Taanis ja üritan luua vaba ja sõbraliku õhkkonna. Kasutan erinevaid materjale, nii tekste/pilte, videoid ja muusikat, et tundi mitmekesisemaks ja huvitavamaks teha. Samuti lähtun ka õpilaste soovidest ja huvidest, et õpet kaasahaaravamaks ja relevantseks teha.

Keeled ja teised kultuurid on mind paelunud juba üsna noorest east. Ka vabal ajal meeldib mulle iseseisvalt keeli õppida ja ennast ka kultuuride valdkonnas täiendada.


Pilt:Schmidt.png

Välja otsitud andmebaasist "http://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php/Mari-Liis_Schmidt"