Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9–17

Aadress

Endla 4, Tallinn


Maksetingimused 2024./2025. õppeaastal

Eraisikutele tagastab Maksu- ja Tolliamet 20% koolituskuludest.

Tallinna Keeltekool MTÜ
Äriregistri number: 80586221


Eraisikud

Osamakse Maksetähtaeg
Sügissemester enne õppetööle asumist vastavalt arvele
Kevadsemester vastavalt arvele


Firmad

Osamakse Maksetähtaeg
Sügissemester enne õppetööle asumist vastavalt arvele
Kevadsemester vastavalt arvele


Proovitund

Õppeperioodi keskel kursusega liitunud õppijale võimaldab kool õppija soovi korral 1 proovitunni kursuse kohta. Proovitunni tasu on 15 eurot ühe õppekorra eest. Kui õppija liitub antud kursusega, loetakse õppemaksust tasutuks proovitunni eest tasutud 15 eurot. Proovitund loetakse õppija esimeseks õppekorraks antud kursusel.


Õppemaksu jagamine

Õppemaksu on võimalik jagada mitmeks osaks vastavalt registreerimisvormil toodud valikuvõimalustele. Õppemaksu jagamisel kolmeks ja enamaks osaks (kui selline võimalus on registreerimisvormil avatud) lisandub igale osale 10 eurot arve käsitluskulu.


Õppetasu maksmise tingimused ja kord

1. Keeleõppes osalemise võimaldamise eest tasub õppija õppelepingus märgitud õppetasu, milles sisaldub seaduses ettenähtud korras käibemaks.
2. Õppetasu maksab õppija vastavalt registreerimisel valitud osadele ja maksegraafikule.
3. Õppetasu kuulub tasumisele terve keelekursuse eest ja see tasutakse vastavalt arvel näidatud maksetingimustele.
4. Õppija liitumisel keeleursusega pärast kursuse algust tasub õppija ainult kursuse lõpuni jäänud tundide eest ega tasu enne liitumist toimunud tundide eest.
5. Õppija eest võib tasuda õppetasu täielikult või osaliselt ka teine eraisik või juriidiline isik.
6. Kursuse õppetasule lisandub õppematerjali maksumus.
7. Kui õppija ei ole arvel näidatud kuupäevaks õppetasu maksnud ega kokku leppinud selle ajatamist, on Tallinna Keeltekoolil õigus õppija kursuse nimekirjast välja arvata ning lõpetada talle õppe võimaldamine kursusel.
8. Õppemaksu suurus sõltub kursuse kategooriast ning õppetundide arvust.


Õppetasu tagastamise tingimused ja kord

1. Kool ei kompenseeri õppija lühiajalist (s.o kuni 30 päeva k.a) puudumist, sõltumata sellise puudumise põhjustest.
2. Mõjuval põhjusel, eelkõige õppija pikaajalisel haigestumisel või mõne muu ootamatu õppimist takistava asjaolu ilmnemisel, mis kestab rohkem kui 30 päeva, on õppijal õpingute katkestamise korral võimalik esitada avaldus Tallinna Keeltekooli juhatusele ja taotleda õppemaksu osalist tagastamist veel toimumata õppetundide eest. Kool ei tagasta õppemaksu juba toimunud õppetundide eest.
3. Õppija poolt õppelepingu ülesütlemisel hiljemalt nädal pärast esimest õppekorda tagastab ja tühistab kool õppijale kuni 95% kursuse õppetasust, millest on eelnevalt maha arvatud toimunud õppetundide ja õppematerjali maksumus. Õppelepingu ülesütlemisel hiljemalt nädal pärast teist õppekorda tagastab ja tühistab kool õppijale kuni 90% kursuse õppetasust, millest on eelnevalt maha arvatud toimunud õppetundide ja õppematerjali maksumus.
4. Õppija poolt lepingu ülesütlemisel pärast kolmandat õppekorda ei ole kool kohustatud kompenseerima õppijale õppetasu, välja arvatud juhul, kui ülesütlemise põhjustas kooli poolne õppelepingu rikkumine või kui keelekursus jäetakse ära.
5. Õppelepingu ülesütlemisel kooli poolt eelnevas punktis toodud põhjusel tagastatakse õppijale ettemakstud õppemaks veel toimumata õppetundide eest täies ulatuses või tasaarveldatakse see õppija soovil vastavas mahus uue keelekursuse õppemaksuga juhul, kui õppija soovib õppima asuda uuele kursusele.


Õppetasu tasumise võimalused

Sularahas Ülekandega arve alusel
Tallinna Keeltekooli kantseleisse (Endla 4, ruum 501, 5. korrus), avatud E-N kl 9.30-17.30, R kl 10-16. Tallinna Keeltekool MTÜ a/a nr EE177700771005324285 LHV pangas, selgituseks lisada: arve number ja viitenumber.


Välja otsitud andmebaasist "http://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php/Maksetingimused"