Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9–17

Aadress

Endla 4, Tallinn


Individuaal- ja paarisõpe


INDIVIDUAALÕPPES (1+1 formaadis õpilane+õpetaja) omandab õppija soovitud keele enda poolt valitud tasemel, tempos ja aegadel. Koostöös õpetajaga selgitatakse välja õppija keeleoskuse tase ja vajadused ning lepitakse kokku optimaalne õppegraafik, leitakse sobivaimad õppematerjalid ja valitakse õppija jaoks efektiivseim keeleõppemetoodika. Samuti on võimalik lähtuvalt õppija huvist ja eesmärgist (nt õppeasutuse sisseastumistesti sooritamine, karjääriareng jm) valida konkreetne keeleõppe teema (nt klienditeeninduse või meditsiinivaldkonna keelekasutus, juriidiline keel jm) ja spetsiifika (kõnekeel, grammatika jm). Selliselt on individuaalne keeleõpe ülimalt efektiivne, mõnus ja paindlik võimalus omandada keeleoskus kiiresti ning õppijale enim sobival viisil ja tempos.

Individuaalõpe toimub õppija ja õpetaja vahetus koostöös klassiruumis, veebi vahendusel või õppijale sobivas asukohas vastavalt kokkuleppele.

Soovi korral võib individuaalõpet korraldada ka PAARISÕPPENA (1 õpetaja ja 2 õpilast), kui soovitakse koos õppida oma pereliikme, kolleegi või sõbraga, sel juhul on keeleõppe hind kummagi osaleja kohta soodsam.

Individuaalõppe hind ühele õppijale on alates 35 eurost 1 akadeemilise tunni (45 minutit) eest sõltuvalt valitud keelest, selle tasemest, spetsiifikast, teemast ja õppimise asukohast. Individuaalõppe hind kahe õppija puhul on alates 19 eurost õppija kohta ühe akadeemilise tunni eest. Reeglina viiakse läbi vähemalt 2 akadeemilist tundi (2×45 minutit) ühe õppekorra jooksul, et keele omandamine oleks maksimaalselt efektiivne ja kiire. Individuaalõppe hinnale lisandub õppematerjali maksumus (sõltuvalt keelest, materjalist ja tasemest 15-73 eurot komplekti kohta).

Individuaalõpe on lisaks õppematerjalidele toetatud ka täisfunktsionaalse e-kooli õppekeskkonna poolt, samuti võidakse individuaalõppes selle efektiivsuse tõstmiseks täiendavalt kasutada erinevate instituutide ja kirjastuste keeleõppekeskkondi ning audio- ja videomaterjale.

Soovi korral on võimalik võtta individuaaltunde keeletaseme testiks, riigieksamiks või õppeasutuse sisseastumistestideks ettevalmistumiseks.

Täiendavat infot individuaalõppe ja rühmakursuste kohta saab meiliteel aadressil info@tallinnakeeltekool.ee ja telefonil 526 4918, samadel kontaktidel saab nii individuaaltundidesse kui rühmakursustele ka registreeruda. Samuti saab individuaaltundidesse registreeruda menüüs "Kursused" jaotise "Individuaalõpe" all vajutades nuppu "Registreerimine". Rühmakursustele ja keeletestimisele saab registreeruda valides menüüst "Kursused" soovitud kursuse või keeletesti ning vajutades nuppu "Registreerimine" konkreetse kursuse või testi juures.


Välja otsitud andmebaasist "http://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php/Individuaal%C3%B5pe"