(Erinevused redaktsioonide vahel)
 
(43 vahepealset muudatust ei näidata.)
Rida 2: Rida 2:
{{pealingid}}
{{pealingid}}
__NOTOC__
__NOTOC__
-
== Loe ka [[Koolitusleping]] ==
 
-
== Loe ka [[Kodukord]] ==
 
-
== Keeleõppe alane täienduskoolitus ja huvihariduskoolitus 2017/18. õppeaastal ==
+
== <u>'''Keeleõppe alane täienduskoolitus ja huvihariduskoolitus 2020./2021. õppeaastal'''</u> ==
-
MTÜ Keeltemaja Erakool Keeltemaja keelekursustel õpetatakse võõrkeeli kinnitatud õppekavade alusel (vt allpool).<br>
+
Tallinna Keeltekool OÜ keelekursustel õpetatakse võõrkeeli kinnitatud õppekavade alusel.<br>
-
MTÜ Keeltemaja Erakool Keeltemaja (Tallinna Keeltekool) pakub keeleõppe alaseid täienduskursusi täiskasvanutele ning huvihariduskursusi põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele.
+
Õppeaasta 2020/2021 põhiperiood kestab 21. septembrist 2020  kuni 02. juunini 2020. Kool on jõuluvaheajaks suletud 20.12.2019  kuni 03.01.2020 (k.a).
-
Grupiõppes õpetatavad keeled: araabia, inglise, itaalia, hispaania, hiina, prantsuse, saksa, vene, soome ja eesti keel. Individuaalõppes on võimalik õppida lisaks jaapani, türgi ja pärsia keelt.
+
-
Põhiliseks õppekeeleks on eesti keel. Riigikeelt, samuti inglise keelt, prantsuse keelt (ainult ind õpe), jaapani keelt (ainult ind õpe) õpetatakse ka vene keele baasil. Inglise keele baasil õpetatakse individuaalõppes eesti, hiina, jaapani ja türgi keelt. Tööalast inglise keelt eesti keele baasil saab õppida tasemel A2-B2.<br/>
+
-
SKYPE-internetikeskkonna vahendusel saab õppida soome keelt eesti keele baasil ja eesti keelt soome keele baasil, samuti saksa keelt eesti keele baasil, vene keelt saksa keele baasil ning rootsi keelt inglise keele ja vene keele baasil (10-tunnised paketid, ühel õppekorral toimub kas üks või kaks 45-min õppetundi).  
+
Tallinna Keeltekool OÜ pakub keeleõppe alaseid täienduskursusi täiskasvanutele ning huvihariduskursusi põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele.
-
Soome ja saksa keele grammatikakursust ja kirjutamiskursust pakume e-õppe vormis 10-tunniste pakettidena: üks teema / e-mail / üks nädal (üks näd=2 õ/t ehk 2x45min).<br/>
+
Grupiõppes õpetatavad keeled: araabia, inglise, itaalia, hispaania, prantsuse, saksa, vene, soome, rootsi, taani, norra, jaapani, türgi ja eesti keel.
 +
Põhiliseks õppekeeleks on eesti keel. Osasid keeli õpetatakse ka vene ja inglise keele baasil.<br/>
-
Õppetöö toimub üldjuhul Endla tn. 22 ruumides 1-2 korda nädalas hommikustel, päevastel ja õhtustel kellaaegadel. Pühapäeviti ja riiklikel pühadel on kool suletud ning õppetööd ei toimu.
+
<u>'''Kaugõpe'''</u> toimub e-õppe vormis järgmiste õppekeskkondade kaudu:<br/>
 +
1. interaktiivne e-kooli keskkond (sh foorumid, harjutused, testid jms);<br/>
 +
2. videokonverentsikeskkonnad BBB, Zoom ja Skype.<br/>
-
[[Koolitusleping|Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ning õppetasu maksmise kord.]]<br/>
+
<u>'''Täiendavat infot saab ka allolevatel linkidel:'''</u><br/>
[[Maksetingimused|Täienduskoolituse maksetingimused.]]<br/>
[[Maksetingimused|Täienduskoolituse maksetingimused.]]<br/>
-
 
-
[[MTÜ Keeltemaja täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused.]]<br>
 
[https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010 Täiskasvanute koolituse seadus.]<br />
[https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010 Täiskasvanute koolituse seadus.]<br />
Rida 30: Rida 27:
[https://www.riigiteataja.ee/akt/13335738?leiaKehtiv Noorsootöö seadus]
[https://www.riigiteataja.ee/akt/13335738?leiaKehtiv Noorsootöö seadus]
-
 
-
 
-
 
-
== Keeleõppe alase täienduskoolituse ja huvihariduskoolituse õppe- ja ainekavad ==
 
-
'''INGLISE KEEL'''<br/>
 
-
[[Meedia:Inglise keele õppekava ja ainekava koondfail 2017_18.pdf|Inglise keele õppekava ja ainekava koondfail 2017_18.pdf]]<br/>
 
-
[[Meedia:Inglise keel gümnaasiumi õpilastele_õppekava_ainekava_koondfail_2017_18.pdf|Inglise keel gümnaasiumi õpilastele_õppekava_ainekava_koondfail_2017_18.pdf]]<br/>
 
-
[[Meedia:Inglise keel kooliõpilastele_5_6_7_8_klass_õppekava_ainekava_koondfail_2017_18.pdf|Inglise keel kooliõpilastele_5_6_7_8_klass_õppekava_ainekava_koondfail_2017_18.pdf]]<br/>
 
-
[[Meedia:Inglise_k_vestluskursuse_B1_B2_õppekava_ainekava_2018.pdf|Inglise_k_vestluskursuse_B1_B2_õppekava_ainekava_2018.pdf]]<br/>
 
-
 
-
'''VENE KEEL'''<br/>
 
-
[[Meedia:Vene_keele_õppekava_ainekava_koondfail_2017_18.pdf|Vene_keele_õppekava_ainekava_koondfail_2017_18.pdf]]<br/>
 
-
[[Meedia:Vene_keele_lüh_suhtluskeele_kursus_taasalgajatele_2017.pdf|Vene_k_vestluskursuse_õppe_ainekava_koondfail_2017.pdf]]<br/>
 
-
 
-
'''SOOME KEEL'''<br/>
 
-
[[Meedia:Soome_keele_õppekava_ainekavade_koondfail_2017_18.pdf|Soome_keele_õppekava_ainekavade_koondfail_2017_18.pdf]]<br/>
 
-
 
-
'''SAKSA KEEL'''<br/>
 
-
[[Meedia:Saksa_keele_õppekava_ainekava_koondfail_2017_18.pdf|Saksa_keele_õppekava_ainekava_koondfail_2017_18.pdf]]<br/>
 
-
 
-
'''PRANTSUSE KEEL'''<br/>
 
-
[[Meedia:Prantsuse_keel_õppekava_ainekava_koondfail_2017_18.pdf|Prantsuse_keel_õppekava_ainekava_koondfail_2017_18.pdf]]<br/>
 
-
 
-
'''EESTI KEEL'''<br/>
 
-
[[Meedia:Eesti_keel_õppekava_ainekava_koondfail_2017_18.pdf|Eesti_keel_õppekava_ainekava_koondfail_2017_18.pdf]]<br/>
 
-
 
-
'''HISPAANIA KEEL'''<br/>
 
-
[[Meedia:Hispaania_keel_õppekava_ainekava_koondfail_2017_18.pdf|Hispaania_keel_õppekava_ainekava_koondfail_2017_18.pdf]]<br/>
 
-
 
-
'''HIINA KEEL'''<br/>
 
-
[[Meedia:Hiina_keel_õppekava_ainekava_koondfail_17_18.pdf|Hiina_keel_õppekava_ainekava_koondfail_17_18.pdf]]<br/>
 
-
 
-
'''ARAABIA KEEL'''<br/>
 
-
[[Meedia:Araabia_keele_õppekava_ainekava_koondfail_17_18.pdf|Araabia_keele_õppekava_ainekava_koondfail_17_18.pdf]]<br/>
 
-
 
-
'''ITAALIA KEEL'''<br/>
 
-
[[Meedia:Itaalia_keel_õppekava_ainekava_koondfail_17_18.pdf|Itaalia_keel_õppekava_ainekava_koondfail_17_18.pdf]]<br/>
 
-
 
-
'''TÜRGI KEEL'''<br/>
 
-
[[Meedia:Türgi_keel_õppekava_ainekava_koondfail_17_18.pdf|Türgi_keel_õppekava_ainekava_koondfail_17_18.pdf]]<br/>
 
-
 
-
 
-
 
-
==Keeleõppe alase täienduskoolituse ja huvihariduskoolituse põhiperiood ja koolivaheaeg==
 
-
Õppeaasta 2017/2018 õppeperiood on 15.09.2017 - 2.06.2018. Õppeaasta jaotub kaheks poolaastaks vastavalt kursusele. Jõuluvaheaeg 22.12.2017 - 01.01.2018 k.a.
 
-
 
-
-*1 õ/t (õppetund) = 1 akadeemiline tund (a/t) = 45 minutit
 
   
   
-
== Asutuste rühmatunnid eriprogrammi alusel ==
+
== <u>'''Asutuste rühmatunnid eriprogrammi alusel'''</u> ==
-
'''Maht''': vähemalt 10 õ/t.<br/>
+
'''Maht''': vähemalt 10 ak/t.<br/>
'''Hind''' kokkuleppel. <br/>
'''Hind''' kokkuleppel. <br/>
-
Erialakeele õppele rakendub kõrgem hind. Hind tõuseb ka õppe läbiviimisel Tallinna kesklinna piirest väljas.
+
Erialakeele õppele rakendub kõrgem hind. Hind muutub sõltuvalt õppe läbiviimise ajast, kohast ja erinõuetest. Täpse hinnapakkumise saamiseks palume esitada päring aadressil <u>koolitus<ät>tallinnakeeltekool.ee</u>
-
Hinna sees keeleõpe, paljundmaterjalid ning tunnistused kursuse läbimise kohta (lisatasu eest: keeletestid asutuse õppijate rühmadesse jagamiseks).<br/>
+
<br/>
-
== Individuaaltunnid ==
+
== <u>'''Individuaaltunnid kontaktõppena või e-õppes'''</u> ==
-
'''Maht''': vähemalt 10 õ/t (korraga toimub 2-3 õ/t).<br/>
+
'''Maht''': vähemalt 10 ak/t (korraga toimub 2-3 ak/t).<br/>
-
'''Hind ühe individuaalõppija puhul''': alates 30 EUR käibemaksuga (45-min. õppetund).<br/>
+
'''Hind ühe individuaalõppija puhul''': alates 32 EUR ak/t (45 min).<br/>
-
'''Kahe individuaalõppija puhul hind ühele''': alates 18.70 EUR käibemaksuga (45-min. õppetund).<br/>
+
'''Kahe individuaalõppija puhul hind ühele''': alates 18.00 EUR ak/t (45 min).<br/>
-
Kontakt: info<ätt>tallinnakeeltekool.ee
+
Kontakt: <u>info<ät>tallinnakeeltekool.ee</u>
-
== Skype- ja e-õpe ==
+
== <u>'''Individuaalsed keeleeksamid'''</u> ==
-
'''Maht''': vähemalt 10 õ/t.<br/>
+
-
'''Hind''': alates 26.40 EUR käibemaksuga (45-min. õppetund).<br/>
+
-
Kontakt: info<ätt>tallinnakeeltekool.ee
+
-
       
+
-
                                                                                       
+
-
== Individuaalsed keeleeksamid ==
+
-
MTÜ Keeltemajas saab sooritada tasemeeksamit inglise, prantsuse, vene, hispaania, saksa ja soome keeles.
+
Tallinna Keeltekool võimaldab sooritada tasemeeksameid inglise, prantsuse, vene, saksa ja soome keeles.
-
Eksam toimub koolimajas, Endla 22.
+
Eksami sooritanu saab tõendi keeleoskuse kohta 9-palliskaalal või keeleoskustasemete A-C järgi (vt "keeleoskustasemed").<br/>
-
Eksami sooritanu saab tõendi keeleoskuse kohta 9-palli skaalal või keeleoskustasemete A-C järgi (vt "keeleoskustasemed").<br/>
+
Info ja registreerimine: <u>info<ät>tallinnakeeltekool.ee</u> või tel 52 64 918.<br/>
-
Info ja registreerimine: info<ätt>tallinnakeeltekool.ee või tel 6 620 996.<br/>
+
'''Hind:''' inglise, prantsuse, vene, soome ja saksa keeles alates 45 EUR.
-
'''Hind:''' inglise, prantsuse, vene, hispaania ja saksa keeles 24 EUR käibemaksuga. Soome keeles 30 eurot km-ga.
+

Viimane redaktsioon (13. oktoober 2020, kell 06:25)

EST RUS


Keeleõppe alane täienduskoolitus ja huvihariduskoolitus 2020./2021. õppeaastal

Tallinna Keeltekool OÜ keelekursustel õpetatakse võõrkeeli kinnitatud õppekavade alusel.

Õppeaasta 2020/2021 põhiperiood kestab 21. septembrist 2020 kuni 02. juunini 2020. Kool on jõuluvaheajaks suletud 20.12.2019 kuni 03.01.2020 (k.a).

Tallinna Keeltekool OÜ pakub keeleõppe alaseid täienduskursusi täiskasvanutele ning huvihariduskursusi põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele. Grupiõppes õpetatavad keeled: araabia, inglise, itaalia, hispaania, prantsuse, saksa, vene, soome, rootsi, taani, norra, jaapani, türgi ja eesti keel. Põhiliseks õppekeeleks on eesti keel. Osasid keeli õpetatakse ka vene ja inglise keele baasil.

Kaugõpe toimub e-õppe vormis järgmiste õppekeskkondade kaudu:
1. interaktiivne e-kooli keskkond (sh foorumid, harjutused, testid jms);
2. videokonverentsikeskkonnad BBB, Zoom ja Skype.


Täiendavat infot saab ka allolevatel linkidel:

Täienduskoolituse maksetingimused.

Täiskasvanute koolituse seadus.

Huvikooli seadus.

Noorsootöö seadus


Asutuste rühmatunnid eriprogrammi alusel

Maht: vähemalt 10 ak/t.
Hind kokkuleppel.
Erialakeele õppele rakendub kõrgem hind. Hind muutub sõltuvalt õppe läbiviimise ajast, kohast ja erinõuetest. Täpse hinnapakkumise saamiseks palume esitada päring aadressil koolitus<ät>tallinnakeeltekool.ee


Individuaaltunnid kontaktõppena või e-õppes

Maht: vähemalt 10 ak/t (korraga toimub 2-3 ak/t).
Hind ühe individuaalõppija puhul: alates 32 EUR ak/t (45 min).
Kahe individuaalõppija puhul hind ühele: alates 18.00 EUR ak/t (45 min).
Kontakt: info<ät>tallinnakeeltekool.ee


Individuaalsed keeleeksamid

Tallinna Keeltekool võimaldab sooritada tasemeeksameid inglise, prantsuse, vene, saksa ja soome keeles. Eksami sooritanu saab tõendi keeleoskuse kohta 9-palliskaalal või keeleoskustasemete A-C järgi (vt "keeleoskustasemed").
Info ja registreerimine: info<ät>tallinnakeeltekool.ee või tel 52 64 918.
Hind: inglise, prantsuse, vene, soome ja saksa keeles alates 45 EUR.

Välja otsitud andmebaasist "https://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=%C3%95ppet%C3%B6%C3%B6_korraldus"