EST RUS

посмотреть другие курсы

Aнглийский язык A2 на базе эстонского

Kурс номер3281
ПреподавательEve Otsa
Время занятийE + K 17.15-18.45 (2 x 2 õ/t nädalas)
Общее количество часов140 õ/t (70 õppekorda)
Кабинет28
учебникNew Headway Pre-Intermediate, 5th edition
Учеников мин6
Доп. инфоA/t hind 6.84km/ga, õppemaks vastavalt kursuse lõpuni jäänud tundide arvule.

Tavarühm. Grupi suurus 4 -6 õppijat Kursus toimub: 16.09.2019-10.06.2020 Kursust ei toimu 21.10, 23.10.2019 ja 22.04, 27.04.2020 I poolaasta õppeperiood:16.09.19 kuni 05.02.20 (35 õppekorda ehk 70 a/t). Jõuluvaheaeg 20.12.19 kuni 1.01.20. Tunnid jätkuvad pärast jõuluvaheaega 2.01.20. II poolaasta õppeperiood: 10.02.20 kuni 10.06.20 (35 õppekorda ehk 70 a/t). Kursuse hinnale lisandub õppematerjali New Headway Pre-Intermediate 5th õpik+töövihik maksumus 45 eurot käibemaksuga. Lihtolevik ja kestev olevik, lihtminevik ja kestev minevik, going to ja will tuleviku väljendamisel, oleviku perfekt ja kestev oleviku perfekt, mineviku perfekt; tegusõnade rektsioonid; modaaltegusõnad should, must, might ja väljend have to; tingimuslausete esimene ja teine tüüp; ebamäärast hulka väljendavad asesõnad; artiklid; omadussõnade võrdlemine.

Sarnasetähendusega sõnade erinevused, kollokatsioonid, eessõnad, kahe tähendusega sõnad, ühendtegusõnad, ees- ja järelliited, sama- ja vastandtähendusega omadussõnad, määrsõnad, liitsõnad; käibefraasid (vestluse ülalhoidmine, tänamine, vabandamine jne); sünd, abielu, surm; riided ja materjalid, tunded.
ЗарегистрироватьсяЗарегистрироваться

Прочитайте также договор об обучении.
Цены включают налог с оборота.
Цены за учебник дополнительно.
При неудачном бронировании места в группе свяжитесь со школой: тел. 6620 996, 6620 706 или по интернету info@tallinnakeeltekool.ee.Telefon 52 64 918 või 6-088-099 --- Endla 22, Tallinn 10142 --- info@tallinnakeeltekool.ee Tallinna Keeltekool Facebookis
Välja otsitud andmebaasist "https://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=KursusRUS"