EST RUS

посмотреть другие курсы

Английский язык A2.1

Kурс номер3283
ПреподавательEve Otsa
Время занятийN kl 8.30-10.45 (1x3 a/t nädalas)
Общее количество часов99 õ/t (33 õppekorda)
Кабинет28
учебникNew Headway Pre-Intermediate, 5th edition
Учеников мин6
Доп. инфоA/t hind 6.84km/ga, 677.16=2x338,58km/ga

Tavarühm. Grupi suurus 5 - 7 õppijat Kursus toimub: 3.10.2019-04.06.2020 Kursust ei toimu 24.10.2019 ja 23.04.2020 I poolaasta õppeperiood:03.10.19 kuni 06.02.20 (17 õppekorda ehk 51 a/t). Jõuluvaheaeg 20.12.19 kuni 1.01.20. Tunnid jätkuvad pärast jõuluvaheaega 2.01.20. II poolaasta õppeperiood: 13.02.20 kuni 04.06.20 (16 õppekorda ehk 48 a/t). Kursuse hinnale lisandub õppematerjali New Headway Pre-Intermediate 5th õpik+töövihik maksumus 45 eurot käibemaksuga.

Kursuse käigus õpime lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Õpime toime tulema igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Õpime lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldama oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendama oma vajadusi.
ЗарегистрироватьсяЗарегистрироваться

Прочитайте также договор об обучении.
Цены включают налог с оборота.
Цены за учебник дополнительно.
При неудачном бронировании места в группе свяжитесь со школой: тел. 6620 996, 6620 706 или по интернету info@tallinnakeeltekool.ee.Telefon 52 64 918 või 6-088-099 --- Endla 22, Tallinn 10142 --- info@tallinnakeeltekool.ee Tallinna Keeltekool Facebookis
Välja otsitud andmebaasist "https://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=KursusRUS"