Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9-17

Aadress

Endla 4 Tallinn

Registreerumiseks valige sobiv keel ja kursus.

Tagasi keeled

INGLISE KEEL III (Intermediate taseme õpik)

Kellele on kursus mõeldud?

Kui olete õppinud 300-400 tundi inglise keelt koolis või kursustel või olete andekas iseõppija, on see kursus Teile. Te juba oskate kasutada lihtolevikku ja lihtminevikku, Present ja Past Continuous ning Present Perfect ajavorme. Teile pole täiesti võõrad ka If-laused, the Passive ja modaalverbid (can, could, will, should, might).

Mida ma juurde õpin?

Tuttav grammatika ja sõnavara korratakse üle, süvendatakse modaalverbide kasutamise oskust, harjutatakste tingimus- ja ajakõrvallausete moodustamist ning kaudse kõne kasutamist. Te omandate mitmeid keelestruktuure, mis võimaldavad Teil inglise keeles väljendada ka keerulisemaid mõtteid.

Mida ma oskan III kursuse lõpus?

Te tunnete inglise keeles umbes 3000 sõna ja väljendit, mille abil suudate üsna edukalt suhelda native speaker’iga, kuid eelistate jääda tuttavate teemade ja oma huvialade piiresse. Kursuse lõpuks olete jõudnud inglise keeles iseseisva keelekasutaja tasemele (tase B Euroopa keelemapis).*

* Kui tunnid on toimunud 2 x nädalas. 1 x nädalas koos käivad rühmad jõuavad edasi aeglasemalt.

KursusÕpetajaAegTundeRegistreerimine
4182 Inglise keel edasijõudnutele B1 ONLINEAnneli SalusteN 18:30-20:00 (1×2 ak/t nädalas)42Registreerimine
4359 Inglise keel B1 / IND / Natalja Vallilmets ONLINEAnneli SalusteT + N 12:15-13:45 (1×2 ak/t nädalas). Alates 18.04.2024.10Täitunud
Uus4362 Inglise keel edasijõudnutele B1.1 INTENSIIVInga TalpasT+N 07:30-09:00 (2×2 ak/t nädalas)50Registreerimine
Uus4363 Inglise keel edasijõudnutele B1.1 INTENSIIVInga TalpasT+N 17:00-18:30 (2×2 ak/t nädalas)50Registreerimine
Inglise keele tasemetest tasemetõendi väljastamisegaTäpsustamiselJooksvalt2 ak/tRegistreerimine
Inglise keele tasemetest tasemetõendi väljastamisegaTäpsustamiselJooksvalt2 ak/tRegistreerimine
4189 Inglise keel edasijõudnutele B1.2Eve OtsaK 16:00-18:15 (1×3 ak/t nädalas)90Registreerimine
4320 Inglise keel edasijõudnutele B1.1Katrin LiivaE 17:30-19:45 (1×3 ak/t nädalas)60Registreerimine


Välja otsitud andmebaasist "http://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php/Kursused"