Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9-17

Aadress

Endla 4 Tallinn

< Õpetajate tutvustus

ANNA TULUPJEVA, vene keele õpetaja eesti keele baasil

"В 2015 году закончила бакалавриат в Таллинском Университете по специальности Русская филология; дополнительная специальность – Английская филология, в рамках которой пройден курс методики и дидактики. В 2019 году получила степень магистра по специальности Русский филолог редактор-переводчик.

Владею русским (родной), английским и эстонским языками. Также учу китайский язык.

Всегда любила изучать иностранные языки, чем больше, тем лучше. Еще в школьное время помогала друзьям подтягивать тот или иной язык. А после окончания школы в свободное от учебы в университете время стала подрабатывать репетитором по русскому и английскому. Мне нравится преподавать, но самое приятное в этом деле – успех учеников!


2015. aastal lõpetasin Tallinna Ülikooli bakalaureuseõppe vene filoloogia alal. Samuti olen täitnud kõrvaleriala mahus inglise filoloogia eriala, mille raames läbisin metoodika ja didaktika kursuse. 2019. aastal olen saavutanud magistrikraadi vene filoloog tõlkija-toimetaja erialal.

Valdan vene (emakeel), inglise ning eesti keelt. Õpin ka hiina keelt.

Mulle on alati meeldinud õppida võõrkeeli ja mida rohkem, seda parem. Juba kooliajal aitasin sõpradel keeli õppida. Pärast kooli lõpetamist hakkasin ülikooli õpingute kõrvalt õpetama vene ja inglise keelt. Ma naudin õpetamist, kõige meeldivam on õpilaste edu!"

Pilt:Anna.png

Välja otsitud andmebaasist "http://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php/Anna_Tulupjeva"