Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9-17

Aadress

Endla 4 Tallinn

< Õpetajate tutvustus

ANNE ANNUS, inglise keele õpetaja

Lõpetasin Tallinna Pedagoogilise Instituudi (praegu Tallinna Ülikool) inglise ja saksa keele õpetaja kvalifikatsiooniga 1977.a. Täiskasvanute õpetamisega tegelen aastast 2007.

Olen õpetanud inglise keelt erinevatel keeletasemetel ja erinevates valdkondades. Keele õpetamisel pööran peatähelepanu grammatikale ja sõnavarale, sest pean mõlemaid nii passiivse kui aktiivse keeleoskuse aluseks. Õpikule lisaks kasutan lisamaterjale (tekste, harjutusi) ja pean oluliseks regulaarset iseseisvat kodust tööd (õpitu rakendamine). Õpitu kinnistamise igas järgnevas tunnis seon edenemistundega – juba oskangi paremini!

Välja otsitud andmebaasist "http://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php/Anne_Annus"