Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9-17

Aadress

Endla 4 Tallinn

< Õpetajate tutvustus

KRISTEL MALTIS, soome keele õpetaja

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli soome filoloogia bakalaureuseõppe (2009). Soome keele sain aga suhu hoopis siis kui 4 aastat naaberriigis laste- ja noorsootööd õppisin. Tegelikult õpin iga päev soome keelest midagi uut, sest keel on nagu elusolend, see muutub ja areneb ajas.

Tallinna Keeltekoolis töötan alates 2004 aastast. Umbes sama kaua olen keelt õpetanud ka SKYPE vahendusel. Minu juurde on leidnud tee ka paljud soomlased, kes minu abiga eesti keelt rääkima on hakanud. Olen väga tänulik kõikidele oma õpilastele ühiste ja toredate hetkede eest. Olen alati tundnud siirast rõõmu kõikide teie saavutuste üle. Seda mäge vallutame ju koos.

Oma tundides üritan luua sõbraliku ja rõõmsameelse atmosfääri. Vastavalt võimalustele üritan arvestada õppijate vajaduste ja erinevustega. Teen kõik, et olla julgustav juhendaja, sest vigadest olulisem on ennast võõras keeles arusaadavaks teha. Vigu ei pea kartma. Vigadest ju õpitakse!

Julget pealehakkamist!

Välja otsitud andmebaasist "http://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php/Kristel_Maltis"