Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9-17

Aadress

Endla 4 Tallinn

< Õpetajate tutvustus

MADEAN ALTSOO, soome keele õpetaja

Lõpetasin 1981.a Tartu Ülikooli filoloogia teaduskonna eesti keele ja kirjanduse erialal ja sellele lisaks omandasin täiendõppe korras 1995.a Tallinna ülikoolis soome keele ja kultuuri õpetaja kutse.

Olen töötanud Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis 1988. aastast. Alustasin eesti keele ja kirjanduse õpetajana, alates 1992. aastast õpetan ka soome keelt. Mul on olnud väga palju tublisid õpilasi, kellest igal aastal keegi on jõudnud vabariiklikul soome keele olümpiaadil auhinnalisele kohale või läinud soome keelt edasi õppima mõnda ülikooli.

Peale õpetamise meeldib mulle ka ennast jätkuvalt täiendada ja uusi huvitavaid meetodeid õppida ja neid rakendada. Õpetamisel kasutan võimalikult palju kommunikatiivmeetodit, et panna inimesed soome keeles aktiivselt suhtlema. Iga uue osa selgitamisele järgneb selle kohene harjutamine vastavates igapäeva situatsioonides ja dialoogides rühmatööna. Kõrvale ei jää ka keeleõpetus. Reeglite tundmine aitab kaasa nii soome keele mõistmisel kui õigesti rääkimisel. Aga ka grammatika õppimist on võimalik võtta mänguliselt, mitte tuupides.

Kohtumiseni soome keele kursusel!


Pilt:Madean.jpg

Välja otsitud andmebaasist "http://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php/Madean_Altsoo"