EST RUS

vt teisi kursuseid

Saksa keele kursus tasemel A1.2

Kursuse number3238
ÕpetajaMargit Randlo
AegN kl 17.10-18.40 (1x2 a/t näd)
Tundide arv õppeaastas64 õ/t (32 õppekorda)
Klassiruum13
ÕpikMenschen A1.2
Minimaalne õppijate arv6
LisainfoA/t hind on 8.64km/ga, 552.96=2x276,48 km/ga

Tavarühm. Grupi suurus 4 - 6 õppijat. Kursus kestab: 3.10.2019-28.05.2020 V.a 7.11.2019 ja 13.02.2020 I poolaasta õppeperiood:03.10.19 kuni 30.01.20 (16 õppekorda ehk 32 a/t). Jõuluvaheaeg 20.12.19 kuni 1.01.20. Tunnid jätkuvad pärast jõuluvaheaega 2.01.20. II poolaasta õppeperiood: 06.02.20 kuni 28.05.20 (16 õppekorda ehk 32 a/t). Kursuse hinnale lisandub õppematerjali Menschen A1.2 õpik+töövihik maksumus 27 eurot käibemaksuga.

Kursuse A1.2 kirjeldus: Kursus sobib neile, kes alustasid eelmisel aastal keeltekoolis saksa keele õppimist. Kursus sobib ka kõigile neile, kes on juba varem õppinud saksa keelt algtasemel ja sooviksid oma teadmisi värskendada, aga ei taha alustada päris algusest. Kursusel käsitletakse algtaseme grammatikat ja erinevaid vestlusteemasid, nagu näiteks töö- ja puhkepäeva kirjeldamine, kohtumise kokku leppimine, ilma kirjeldamine, korterisisustus, soovid erinevateks tähtpäevadeks, tervis. Kursuse lõpetaja oskab lihtsal viisil suhelda tuttavatel teemadel.

Lihtsama kirja kirjutamine, oma tegevuste kirjeldamine, dialoogide moodustamine, grammatikaharjutused, statistiliste andmete kirjeldamine. Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija: 1. tunneb isikulisi asesõnu; 2. oskab pöörata tegusõnu olevikus ja minevikus; 3. kasutab suulises ja kirjalikus eneseväljenduses reeglipäraseid kohakäändeid; 4. kasutab igapäevasuhtluses sagedamini esinevaid küsisõnu; 5. teab põhi- ja järgarvsõnu ning oskab neid kasutada näiteks kuupäeva ütlemisel/kirjutamisel; 6. tunneb ja kasutab keele põhisõnavara, et rääkida lihtsamatel teemadel; 7. oskab esitada küsimusi vajaliku info saamiseks saksakeelses keskkonnas;

8. saab aru lihtsast kõnest ning oskab lugeda lihtsamaid tekste.
RegistreerimineRegistreerimine

Loe ka Koolituslepingut.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Hinnale lisandub õppematerjalide maksumus, kui pole märgitud teisiti.

Kui teil ei õnnestu registreerida, siis võivad kohad olla täis. Sellisel juhul võtke meiega palun ühendust tel 52 64 918 või 6 620 706 või kirjutage info@tallinnakeeltekool.eeTelefon 52 64 918 või 6-088-099 --- Endla 22, Tallinn 10142 --- info@tallinnakeeltekool.ee Tallinna Keeltekool Facebookis
Välja otsitud andmebaasist "https://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Kursus"