Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9–17

Aadress

Endla 4, Tallinn

vt teisi kursuseid

Inglise keele tasemetest B1 tasemetõendi väljastamisega

Kursuse number3635
ÕpetajaTäpsustamisel
AegJooksvalt
Tunde2 ak/t
KlassiruumOnline (e-kool) või kohapeal
ÕpikTestimismaterjal
Minimaalne õppijate arv1
LisainfoInglise keele tasemetestimine koos keeletaseme tõendi väljastamisega annab võimaluse teha kindlaks oma keeleoskustase ning saada selle kohta ametlik keeleoskust tõendav dokument CEFR skaala (A1-C2) või vajadusel muu skaala (nt ALTE, QPT, IELTS, UK NQF, ESOL, OPT) alusel. Keeletaseme tõendit on võimalik saada eesti- või ingliskeelsena. Testimist on võimalik läbi viia kohapeal või online-formaadis, gruppide (nt ettevõtte töötajate) puhul saab keeletaseme testimist korraldada ka kliendi juures kohapeal. Test koosneb üldjuhul suulisest vestlusest ja kirjalikust grammatikaosast, mille kestus kokku on kuni 2 akadeemilist tundi (2×45 minutit).


Testi hind ühele testitavale on 120 eurot, gruppidele rakendub erihind vastavalt grupi suurusele. Ettevõttesiseste gruppide testimipakkumise saamiseks palume saata e-kiri aadressile info@tallinnakeeltekool.ee või võtta ühendust telefonil 526 4918.

Soovi korral on võimalik võtta täiendavaid individuaaltunde keeletaseme testiks ettevalmistumiseks. Individuaaltundidesse saab registreeruda menüü "Kursused" kategoorias "Individuaalõpe" või saates e-kirja aadressile info@tallinnakeeltekool.ee või helistades telefonil 526 4918. Minimaalne individuaaltundide arv keeletestiks valmistumiseks on 10 akadeemilist tundi (10×45 minutit).

Keelekursusele registreerumiseks või sobiva tasemega keelekursuse valikuks keele tasemetestimist koos keeletaseme tõendi väljastamisega läbima ei pea, vaid selleks piisab oma keeleoskuse hindamisest Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemi enesehindamisskaala (vt menüü "Keeleoskustasemed") alusel või suulisest lühivestlusest õpetajaga või soovi korral ka kirjalikust lühitestist. Veendumaks, et valitud on sobiva tasemega keelekursus, annab Tallinna Keeltekool kursusele registreerujale ka võimaluse osaleda kursuse proovitunnis (ühe proovitunni maksumus on 15 eurot, mis arvestatakse kursusega liitumisel õppetasust maha).

Täiendavat infot keeletaseme testimise, individuaaltundide ja keelekursuste kohta saab meiliteel aadressil info@tallinnakeeltekool.ee ja telefonil 526 4918.
RegistreerimineRegistreerimine

Loe ka Koolituslepingut. Kursusele registreerumisel aktsepteerib õppija Koolituslepingut ning lepingus ja kursuse infos toodud tingimusi.

Hinnale lisandub õppematerjalide maksumus, kui pole märgitud teisiti.

Kui teil ei õnnestu registreerida, siis võivad kohad olla täis. Sellisel juhul võtke meiega palun ühendust tel 52 64 918 või kirjutage info@tallinnakeeltekool.eeVälja otsitud andmebaasist "http://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php/Kursus"