EST RUS

vt teisi kursuseid

3731 Inglise keel edasijõudnutele B2.2(kõrgem kesktase)

Kursuse number3731
ÕpetajaDenis Mironov
AegT+R 08:00-09:30 (2x2 nädalas)
21.09.2021 - 20.05.2022
Tundide arv õppeaastas128
Klassiruum
Õpik
Minimaalne õppijate arv4
LisainfoVÄIKEGRUPP (kuni 8 inimest)


Kursuse hind eraisikule: 998 eurot kogu kursuse eest (128 kontaktõppetundi perioodil 21.09.2021 - 20.05.2022).
Kuni 31. augustini 2021 (k.a.) registreerunutele soodushind 953 eurot!

 • Tallinna Keeltekooli kursuste maksumuselt saavad eraisikud* oma tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi taotleda Maksu- ja Tolliametilt eraisiku tulumaksu 20%.
 • Eraisikutel on võimalus tasuda kursuse eest mitmes osas, näidates oma valiku ära kursusele registreerumise vormi maksmise väljal ning tasudes kursuse eest järgnevalt:
  • ühes osas: 998 eurot (soodushind 953 eurot);
  • kahes osas: 2×504 eurot (soodushind 2×482 eurot);
  • kolmes osas: 3×338 eurot (soodushind 3×323 eurot).


Kursuse hind juriidilistest isikutest maksjatele: 1344 eurot koos käibemaksuga kogu kursuse eest (21.09.2021 - 20.05.2022). Juriidilistel isikutel on võimalik kursuse eest tasuda ühes või kahes osas.


Arve muutmise või jagamise tasu on 10 eurot (kui soovitakse arvet muuta pärast selle väljastamist või oma soovi märkimist registreerumisel, või kui õpingute eest tasub osaliselt töötaja ja osaliselt tööandja või teine isik).


Kursuse toimumisaeg ja maht

 • Kursus toimub 21.09.2021 kuni 20.05.2022, T+R 08:00-09:30(2×2 ak/t nädalas). Jõuluvaheaeg on 22.12.2021 kuni 10.01.2022.
 • Perioodil 21.09.2021 - 20.05.2022 moodustab kursuse kogumaht 208 akadeemilist tundi, millest 128 ak/t moodustavad auditoorsed kontakttunnid ja 80 ak/t kodused ülesanded. Kokku toimub 64 õppekorda 2 ak/t korraga.
 • Õppijad maksavad tasu ainult kursuse auditoorsete kontakttundide eest. Kursuse koduste ülesannete maht tundides on näidatud selleks, et õppijad oskaksid arvestada ligikaudselt kursuse läbimisele ja kursuse keeletaseme omandamiseks kuluvat aega. Iseseisva töö maht võib tulenevalt õppija varasematest keeleteadmistest, keelevaistust ja individuaalsetest eripäradest erineda toodud keskmisest mahust.


Kursuse kirjeldus
Keeleoskuse taseme B2 (iseseisev keelekasutaja) saavutamisel on õppija omandanud järgmised keelepädevused. • Mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. • Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. • Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

Keeleoskuse taseme kirjelduse aluseks on Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.


Kursuse õppematerjal
Kursuse hinnale lisandub õppematerjali (õpik + töövihik) maksumus ..€.


Kursuse lisainfo

 • Registreerumine kursusele on avatud kuni grupi täitumiseni.
 • Kursus toimub klassiruumis kontaktõppena ning on toetatud täisfunktsionaalse integreeritud e-kooli keskkonna poolt, mis ühendab endas reaalajas videoülekande platvormi, õppematerjalide repositooriumi ja interaktiivse kursusekeskkonna.


_______________________________________________________________________________________________

* Eraisikust õppijaks loetakse rühmatundides (sh kaugõpe) või individuaalõppes osalevat ja eraisikuna iseenda nimel keeleõppe arvet tasuvat eraisikut. Erandjuhul võib eraisikust õppija eest keeleõppe arvtasuda teine eraisik või Töötukassa.
RegistreerimineRegistreerimine

Loe ka Koolituslepingut. Kursusele registreerumisel aktsepteerib õppija Koolituslepingut ning lepingus ja kursuse infos toodud tingimusi.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Hinnale lisandub õppematerjalide maksumus, kui pole märgitud teisiti.

Kui teil ei õnnestu registreerida, siis võivad kohad olla täis. Sellisel juhul võtke meiega palun ühendust tel 52 64 918 või kirjutage info@tallinnakeeltekool.eeTallinna Keeltekool MTÜ --- Äriregistri nr 80586221 --- Telefon 52 64 918 --- Endla 4, Tallinn 10142 --- info@tallinnakeeltekool.ee
Tallinna Keeltekool Facebookis
Välja otsitud andmebaasist "https://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Kursus"