EST RUS

vt teisi kursuseid

3735 Inglise keel edasijõudnutele B2+ /kõrgem kesktase

Kursuse number3735
ÕpetajaMaricarmen Patricia Rodriguez Guillen
AegK 08:30-10:45 (1×3 ak/t nädalas)
15.09.2021 - 11.05.2022
Tundide arv õppeaastas96
Klassiruum5-502
ÕpikNew Headway Upper-Intermediate 5th Edition
Minimaalne õppijate arv4
LisainfoVÄIKEGRUPP (kuni 8 inimest)


Kursuse hind eraisikule: 835 eurot kogu kursuse eest (96 kontaktõppetundi perioodil 15.09.2020 - 11.05.2022).
Kuni 31. augustini 2021 (k.a.) registreerunutele soodushind 799 eurot!

 • Tallinna Keeltekooli kursuste maksumuselt saavad eraisikud* oma tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi taotleda Maksu- ja Tolliametilt eraisiku tulumaksu 20%.
 • Eraisikutel on võimalus tasuda kursuse eest mitmes osas, näidates oma valiku ära kursusele registreerumise vormi maksmise väljal ning tasudes kursuse eest järgnevalt:
  • ühes osas: 835 eurot (soodushind 799 eurot);
  • kahes osas: 2×422 eurot (soodushind 2×405 eurot);
  • kolmes osas: 3×285 eurot (soodushind 3×277 eurot).


Kursuse hind juriidilistest isikutest maksjatele: 997 eurot koos käibemaksuga kogu kursuse eest (15.09.2020 - 11.05.2022). Juriidilistel isikutel on võimalik kursuse eest tasuda ühes või kahes osas.


Arve muutmise või jagamise tasu on 10 eurot (kui soovitakse arvet muuta pärast selle väljastamist või oma soovi märkimist registreerumisel, või kui õpingute eest tasub osaliselt töötaja ja osaliselt tööandja või teine isik).


Kursuse toimumisaeg ja maht

 • Kursus toimub 15.09.2021 kuni 11.05.2022, K 08:30-10:45 (1×3 ak/t nädalas). Jõuluvaheaeg on 22.12.2021 kuni 10.01.2022.
 • Perioodil 15.09.2021 - 11.05.2022 moodustab kursuse kogumaht 160 akadeemilist tundi, millest 96 ak/t on auditoorsed kontakttunnid ja 64 ak/t kodused ülesanded. Kokku toimub 32 õppekorda 3 ak/t korraga.
 • Õppijad maksavad tasu ainult kursuse auditoorsete kontakttundide eest. Kursuse koduste ülesannete maht tundides on näidatud selleks, et õppijad oskaksid arvestada ligikaudselt kursuse läbimisele ja kursuse keeletaseme omandamiseks kuluvat aega. Iseseisva töö maht võib tulenevalt õppija varasematest keeleteadmistest, keelevaistust ja individuaalsetest eripäradest erineda toodud keskmisest mahust.


Kursuse kirjeldus
Kõrgemal keskastmel süvendame ja lihvime eelnevatel kursustel (Intermediate) omandatud kuulamis-, lugemis-, kõnelemis- ja kirjutamisoskust. Läheneme süstemaatiliselt kõigi nelja keeleoskusliigi arendamiseks elulähedaste ülesannete kaudu, mis soodustavad õppija isiklikku sisselülitumist.

Grammatika osas kordame üle aegade süsteemi aktiivis ja passiivis, küsi- ja eitavad laused, eesliited, koguse väljendamise, modaalverbid, tegusõnade rektsioonid, artikli kasutamise, omadussõnad, oletuste ja soovide väljendamise, tingimuslaused, siduvaduvad osalaused, fraasiverbid, gerundiumi ja kaudse kõne.

Sõnavaraga tegeleme leksikaharjutustes, mis aitab seda aktiivsesse kasutusse tuua. Pöörame tähelepanuleksikaalsele seostumisele, idioomidele ja tegusõna fraasidele, eessõnadele ning sõnade moodustamisele erinevates sõnaliikides.

Kõneleme puhkusest, tööst ja kodust, aja kasutamisest, reisimisest ja selle varjukülgedest, ajaleheartiklitest, uudistest, filmidest, raamatutest, vandenõuteooriatest, unistustest ja tulevikunägemustest, probleemidest, ärist, rahast, reklaamist, harjumustest ja traditsioonidest, analüüsime filme ja näidendeid.

Kirjutame ametlikke ja mitteametlikke e-kirju, koostame CV ja kaaskirja, esseesid, kus saab väljendada oma arvamust või poolt ja vastu argumente.

Kursuse lõpuks oskab õppija kasutada kõiki 14 ajavormi nii aktiivis kui passiivis, väljendada koguseid (much, many ja derivatiivid, (a) few, (a) little), moodustada põim- ja rindlauseid, moodustada 4 tüüpi tingimuslauseid, moodustada j kasutada -ing ja ed-lõpulisi omadussõnu, verbi vorme ja gerundiumit, modaaltegusõnu )mis väljendavad oskust, võimet, keeldu, suhtumist, nõuannet ja võimalikkust), kaudset kõnet kasutada, tunneb fraasiverbe, ütlusi ja vanasõnu ning oskab sõnavaraliselt kasutada sünonüüme ja antonüüme.

Kursuse lõpuks mõistab õpilane keerukamate abstraktsete või konkreetse teemaga tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Ta suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda inglise keelt emakeelena kõneleva inimesega ning oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku testi, selgitada oma vaatenurki ning vaagida kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.


Kursuse õppematerjal
Kursuse õppematerjaliks on õpik ja töövihik "New Headway Upper-Intermediate 5th Edition" koos kirjastajapoolse interaktiivse kursuse veebikeskkonnaga maksumusega 49 eurot.


Kursuse lisainfo

 • Registreerumine kursusele on avatud kuni grupi täitumiseni.
 • Kursus toimub klassiruumis kontaktõppena ning on toetatud täisfunktsionaalse integreeritud e-kooli keskkonna poolt, mis ühendab endas reaalajas videoülekande platvormi, õppematerjalide repositooriumi ja interaktiivse kursusekeskkonna.


_______________________________________________________________________________________________

* Eraisikust õppijaks loetakse rühmatundides (sh kaugõpe) või individuaalõppes osalevat ja eraisikuna iseenda nimel keeleõppe arvet tasuvat eraisikut. Erandjuhul võib eraisikust õppija eest keeleõppe arvtasuda teine eraisik või Töötukassa.
RegistreerimineRegistreerimine

Loe ka Koolituslepingut. Kursusele registreerumisel aktsepteerib õppija Koolituslepingut ning lepingus ja kursuse infos toodud tingimusi.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Hinnale lisandub õppematerjalide maksumus, kui pole märgitud teisiti.

Kui teil ei õnnestu registreerida, siis võivad kohad olla täis. Sellisel juhul võtke meiega palun ühendust tel 52 64 918 või kirjutage info@tallinnakeeltekool.eeTallinna Keeltekool MTÜ --- Äriregistri nr 80586221 --- Telefon 52 64 918 --- Endla 4, Tallinn 10142 --- info@tallinnakeeltekool.ee
Tallinna Keeltekool Facebookis
Välja otsitud andmebaasist "https://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Kursus"