EST RUS

vt teisi kursuseid

3758 Vene keel taasalgajatele A2

Kursuse number3758
ÕpetajaAndrey Kuzichkin
AegT 17:15–18:45 (1×2 ak/t nädalas)
21.09.2021 - 10.05.2022
Tundide arv õppeaastas64
Klassiruum4-420
ÕpikVverh po lestnitse
Minimaalne õppijate arv4
LisainfoVÄIKEGRUPP (kuni 8 inimest)


Kursuse hind eraisikule: 569 eurot kogu kursuse eest (64 kontaktõppetundi perioodil 21.09.2021-10.05.2022).
Kuni 31. augustini 2021 (k.a.) registreerunutele soodushind 543 eurot!

 • Tallinna Keeltekooli kursuste maksumuselt saavad eraisikud* oma tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi taotleda Maksu- ja Tolliametilt eraisiku tulumaksu 20%.
 • Eraisikutel on võimalus tasuda kursuse eest mitmes osas, näidates oma valiku ära kursusele registreerumise vormi maksmise väljal ning tasudes kursuse eest järgnevalt:
  • ühes osas: 569 eurot (soodushind 543 eurot);
  • kahes osas: 2×289 eurot (soodushind 2×276 eurot);
  • kolmes osas: 3×195 eurot (soodushind 3×186 eurot).


Kursuse hind juriidilistest isikutest maksjatele: 700 eurot koos käibemaksuga kogu kursuse eest (21.09.2021 kuni 10.05.2022). Juriidilistel isikutel on võimalik kursuse eest tasuda ühes või kahes osas.


Arve muutmise või jagamise tasu on 10 eurot (kui soovitakse arvet muuta pärast selle väljastamist või oma soovi märkimist registreerumisel, või kui õpingute eest tasub osaliselt töötaja ja osaliselt tööandja või teine isik).


Kursuse toimumisaeg ja maht

 • Kursus toimub 21.09.2021 kuni 10.05.2022, T 17:15–18:45 (1×2 ak/t nädalas). Jõuluvaheaeg on 22.12.2021 kuni 10.01.2022.
 • Perioodil 21.09.2021-10.05.2022 moodustab kursuse kogumaht 104 akadeemilist tundi, millest 64 ak/t moodustavad auditoorsed kontakttunnid ja 40 ak/t kodused ülesanded. Kokku toimub 32 õppekorda 2 ak/t korraga.
 • Õppijad maksavad tasu ainult kursuse auditoorsete kontakttundide eest. Kursuse koduste ülesannete maht tundides on näidatud selleks, et õppijad oskaksid arvestada ligikaudselt kursuse läbimisele ja kursuse keeletaseme omandamiseks kuluvat aega. Iseseisva töö maht võib tulenevalt õppija varasematest keeleteadmistest, keelevaistust ja individuaalsetest eripäradest erineda toodud keskmisest mahust.


Kursuse kirjeldus
• Рабочая учебная программа дисциплины «Русский язык как иностранный» (Практический курс. Начальный уровень – А2) Основная цель обучения иностранных учащихся на курсе «Русский язык как иностранный» Практический курс. Начальный уровень А2, разговорный - заключается в овладении системой русского языка для коммуникации в условиях русской речевой среды.

  • В качестве учебных материалов используются учебники, интернет-ресурсы, авторские разработки преподавателя, видео- и звуковые файлы.
  • Существительное. Прилагательные. Вопрос: какой?, какая?, какое?, какие? Глагол, II группа. Наречие. Вопросы: как?, где?, когда? Числительные. Счет (10 – 20). Глаголы.
  • Моя семья. Посессивные конструкции (у меня есть…). Повторение притяжательных прилагательных (мой/я, твой/я, наш/а, ваш/а, его, её, их), Конструкции: Чей брат (сын…)? Чья сестра (мама…)?
  • Где вы живете. Предложный падеж существительных. Конструкции: Я живу в ПарижЕ (в МосквЕ, в ГерманиИ).
  • Профессии. Настоящего времени глаголов (повторение). Предлоги В/НА в предложном падеже. Конструкции: Актриса играет в театре. Строитель работает на стройке.
  • Мой день. Прошедшее время глаголов (повторение). Конструкции: Днем я был на работе и в ресторане. Глаголы «вставать, давать, продавать».
  • Время на часах. Конструкции: Сколько времени? (который час?) Когда вы встаете? Я встаю в час (в два часА, в 6 часОВ).
  • Магазин «Одежда». «Продукты». Винительный падеж неодуш. существительных и прилагательных. Глагол «хотеть». Конструкции: У вас есть рубашки? Я хочу это красную рубашку.
  • Дом и квартира. Предложный падеж притяжательных местоимений. Конструкции: В нашем доме есть лифт. Что у вас в гостиной?
  • Черты характера. Внешность. Конструкции: Он очень симпатичный. У него большие зеленые глаза. Он среднего роста…
  • По итогам курса студент может общаться с носителями русского языка в ограниченном числе ситуаций в бытовой, учебной и социально-культурной сферах.


Kursuse õppematerjal
Kursuse hinnale lisandub õppematerjal. Õpik Вверх по лестнице maksumusega 20 eurot.


Kursuse lisainfo

 • Registreerumine kursusele on avatud kuni grupi täitumiseni.
 • Kursus toimub klassiruumis kontaktõppena ning on toetatud täisfunktsionaalse integreeritud e-kooli keskkonna poolt, mis ühendab endas reaalajas videoülekande platvormi, õppematerjalide repositooriumi ja interaktiivse kursusekeskkonna.


_______________________________________________________________________________________________

* Eraisikust õppijaks loetakse rühmatundides (sh kaugõpe) või individuaalõppes osalevat ja eraisikuna iseenda nimel keeleõppe arvet tasuvat eraisikut. Erandjuhul võib eraisikust õppija eest keeleõppe arvtasuda teine eraisik või Töötukassa.
RegistreerimineRegistreerimine

Loe ka Koolituslepingut. Kursusele registreerumisel aktsepteerib õppija Koolituslepingut ning lepingus ja kursuse infos toodud tingimusi.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Hinnale lisandub õppematerjalide maksumus, kui pole märgitud teisiti.

Kui teil ei õnnestu registreerida, siis võivad kohad olla täis. Sellisel juhul võtke meiega palun ühendust tel 52 64 918 või kirjutage info@tallinnakeeltekool.eeTallinna Keeltekool MTÜ --- Äriregistri nr 80586221 --- Telefon 52 64 918 --- Endla 4, Tallinn 10142 --- info@tallinnakeeltekool.ee
Tallinna Keeltekool Facebookis
Välja otsitud andmebaasist "https://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Kursus"