EST RUS

vt teisi kursuseid

Vene keel edasijõudnutele B1

Kursuse number3759
ÕpetajaAndrey Kuzichkin
AegT 17:15-18:45 (1×2 ak/t nädalas)
21.09.2021 - 10.05.2022
Tundide arv õppeaastas64
Klassiruum3-07
Õpik
Minimaalne õppijate arv4
LisainfoVÄIKEGRUPP (kuni 8 inimest)


Kursuse hind eraisikule: 569 eurot kogu kursuse eest (64 kontaktõppetundi perioodil 21.09.2021-10.05.2022).
Kuni 31. augustini 2021 (k.a.) registreerunutele soodushind 543 eurot!

 • Tallinna Keeltekooli kursuste maksumuselt saavad eraisikud* oma tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi taotleda Maksu- ja Tolliametilt eraisiku tulumaksu 20%.
 • Eraisikutel on võimalus tasuda kursuse eest mitmes osas, näidates oma valiku ära kursusele registreerumise vormi maksmise väljal ning tasudes kursuse eest järgnevalt:
  • ühes osas: 569 eurot (soodushind 543 eurot);
  • kahes osas: 2×289 eurot (soodushind 2×276 eurot);
  • kolmes osas: 3×195 eurot (soodushind 3×186 eurot).


Kursuse hind juriidilistest isikutest maksjatele: 700 eurot koos käibemaksuga kogu kursuse eest (21.09.2021 kuni 10.05.2022). Juriidilistel isikutel on võimalik kursuse eest tasuda ühes või kahes osas.


Arve muutmise või jagamise tasu on 10 eurot (kui soovitakse arvet muuta pärast selle väljastamist või oma soovi märkimist registreerumisel, või kui õpingute eest tasub osaliselt töötaja ja osaliselt tööandja või teine isik).


Kursuse toimumisaeg ja maht

 • Kursus toimub 21.09.2021 kuni 10.05.2022, T 17:15–18:45 (1×2 ak/t nädalas). Jõuluvaheaeg on 22.12.2021 kuni 10.01.2022.
 • Perioodil 21.09.2021-10.05.2022 moodustab kursuse kogumaht 104 akadeemilist tundi, millest 64 ak/t moodustavad auditoorsed kontakttunnid ja 40 ak/t kodused ülesanded. Kokku toimub 32 õppekorda 2 ak/t korraga.
 • Õppijad maksavad tasu ainult kursuse auditoorsete kontakttundide eest. Kursuse koduste ülesannete maht tundides on näidatud selleks, et õppijad oskaksid arvestada ligikaudselt kursuse läbimisele ja kursuse keeletaseme omandamiseks kuluvat aega. Iseseisva töö maht võib tulenevalt õppija varasematest keeleteadmistest, keelevaistust ja individuaalsetest eripäradest erineda toodud keskmisest mahust.


Kursuse kirjeldus
Рабочая учебная программа дисциплины «Русский язык как иностранный». Основная цель обучения иностранных учащихся на курсе «Русский язык как иностранный» (Практический курс. Пороговый уровень В1, разговорный) заключается в овладении системой русского языка для коммуникации в условиях русской речевой среды; приобретение навыков письменной и устной речи.

  • В качестве учебных материалов используются учебники, интернет-ресурсы, авторские разработки преподавателя, видео- и звуковые файлы.
  • План на неделю. В + предложный падеж в значении времени. Глаголы с суффиксами –ова/-ева. Конструкции: В среду у меня была встреча.
  • Культура. Местоимение «свой». Союзы «потому что, поэтому». Конструкции: Я люблю свой город, потому что он очень красивый.
  • Развитие речи. Аудирование. Текст «Новости».
  • Городской транспорт. Глаголы движения. Конструкции: Сегодня я иду… Я езжу на метро. Путешествие. Глаголы движения. Конструкции: Куда вы ездили. Где вы были?
  • Что у вас есть и чего нет. Родительный падеж существительных в единственном числе. Предлоги. Конструкции: У Анны нет… У меня не было…
  • Не говори, что делал, а говори, что сделал! Вид глагола: значение, образование пар, употребление. Глаголы и выражения времени. Конструкции: Вчера я писал письма. Я написал три письма. Завтра я напишу пять.
  • Будущее время глаголов несовершенного вида. Конструкции: Он будет читать целый день.
  • Разговор по телефону. Императив: образование и употребление. Императивные конструкции. Союзы ЧТО/ЧТОБЫ. Конструкции: Скажите, … Передайте, что…/чтобы… Давайте поговорим!
  • Сложные предложения с придаточными причины, цели и условия. Конструкции: Я изучаю русский язык, потому что я интересуюсь русской культурой. Я дал ему деньги, чтобы он купил мне словарь. Если завтра будет хорошая погода, мы поедем в Сестрорецк.
  • По итогам курса студент может решать практические задачи в типичных ситуациях повседневной жизни (в том числе в профессиональной и учебной сферах), поддерживать социально-деловое взаимодействие с носителями русского языка.


Kursuse hinnale lisandub õppematerjali maksumus .. €.


Kursuse lisainfo

 • Registreerumine kursusele on avatud kuni grupi täitumiseni.
 • Kursus toimub klassiruumis kontaktõppena ning on toetatud täisfunktsionaalse integreeritud e-kooli keskkonna poolt, mis ühendab endas reaalajas videoülekande platvormi, õppematerjalide repositooriumi ja interaktiivse kursusekeskkonna.


_______________________________________________________________________________________________

* Eraisikust õppijaks loetakse rühmatundides (sh kaugõpe) või individuaalõppes osalevat ja eraisikuna iseenda nimel keeleõppe arvet tasuvat eraisikut. Erandjuhul võib eraisikust õppija eest keeleõppe arvtasuda teine eraisik või Töötukassa.
RegistreerimineRegistreerimine

Loe ka Koolituslepingut. Kursusele registreerumisel aktsepteerib õppija Koolituslepingut ning lepingus ja kursuse infos toodud tingimusi.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Hinnale lisandub õppematerjalide maksumus, kui pole märgitud teisiti.

Kui teil ei õnnestu registreerida, siis võivad kohad olla täis. Sellisel juhul võtke meiega palun ühendust tel 52 64 918 või kirjutage info@tallinnakeeltekool.eeTallinna Keeltekool MTÜ --- Äriregistri nr 80586221 --- Telefon 52 64 918 --- Endla 4, Tallinn 10142 --- info@tallinnakeeltekool.ee
Tallinna Keeltekool Facebookis
Välja otsitud andmebaasist "https://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Kursus"