Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9-17

Aadress

Endla 4 Tallinn

vt teisi kursuseid

3973 Inglise keel edasijõudnutele B1 ONLINE

Kursuse number3973
ÕpetajaAnneli Saluste
AegK 17:15-19:30 (1×3 ak/t nädalas)
Tunde60
KlassiruumOnline
ÕpikNew Headway Intermediate 5th Edition
Minimaalne õppijate arv4
Lisainfo VÄIKEGRUPP (4-8 inimest)


Kursuse hind eraisikutele*: 612 eurot kogu kursuse eest (60 online-tundi perioodil 22.02.2023-05.07.2023).

 • Tallinna Keeltekooli kursuste maksumuselt saavad eraisikud* oma tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi taotleda Maksu- ja Tolliametilt eraisiku tulumaksu 20%.
 • Eraisikutel on võimalus tasuda kursuse eest mitmes osas, näidates oma valiku ära kursusele registreerumise vormi maksmise väljal ning tasudes kursuse eest järgnevalt:
  • ühes osas: 612 eurot;
  • kahes osas: 622 (= 2 × 311) eurot;
  • kolmes osas: 627 (= 3 × 209) eurot.


Kursuse hind juriidilistest isikutest maksjatele: 734 eurot koos käibemaksuga kogu kursuse eest.


Kursuse toimumisaeg ja maht

 • Kursus toimub 22.02.2023-05.07.2023 K 17:15-19:30 (1×3 ak/t nädalas)).
 • Kursuse kogumaht on 96 akadeemilist tundi, millest 60 ak/t moodustavad online-tunnid ja 36 ak/t kodused ülesanded. Kokku toimub 20 õppekorda 3 ak/t korraga.
 • Õppijad tasuvad ainult kursuse online-tundide eest. Kursuse koduste ülesannete maht tundides on näidatud selleks, et õppijad oskaksid arvestada ligikaudselt kursuse läbimisele ja kursuse keeletaseme omandamisele kuluvat aega. Iseseisva töö maht võib tulenevalt õppija varasematest keeleteadmistest, keelevaistust ja individuaalsetest eripäradest erineda toodud keskmisest mahust.

 • Kursuse kirjeldus
  Kursus on mõeldud neile, kes on läbinud inglise keele eelkeskastme (pre-intermediate) kursuse või õppinud omal käel. Kesktasemel kordame oleviku, mineviku ja tuleviku aegasid, tingimuslauseid (3 tüüpi), sundust, lubatavust ja võimalikkust, oletust väljendavaid modaalverbe, jutustame kaudses kõnes ja esitame küsimusi. Tuletame meelde umbmäärase ja määrava artikli kasutamist. Kasutame aktiivselt esimestel kursustel või iseseisvalt omandatud sõnavara, õpime kliima ja geograafiaga seotud sõnu, ühendtegusõnu, tavalisi ja ekstreemseid omadussõnu, väljendeid ja idioome, viisakaid palveid, abipakkumist, ettepanekute tegemist ja info ja tee küsimist. Kõneleme huvialadest, vabast ajast, tervisest, elulugudest, mälestustest, ajaloolistest sündmustest ja olulistest tegelaskujudest, reeglitest, inimeste välimusest ja iseloomust ning huvitavatest paikadest, ilmast, muutuvast maailmast ja tehnika arengust. Vestleme erinevate maade köögist ja traditsioonidest. Vestleme kuulsustest, kirjanikest, kunstnikest, avaliku elu tegelastest ning turismi ja reisisihtkohtade teemal. Avaldame oma arvamust, arutleme elustiilide ja elufilosoofiate üle, kõneleme tööst ja vabast ajast, reisimisest ja kultuuridevahelistest erinevustest. Kirjutame isiklikke ja ametlikke kirju (ka ülevaated ja aruanded), lühibiograafia tutvustusi ning kirjeldusi (nt inimeste, ruumide, paikade, sündmuste kirjeldused, arvamused raamatu, filmi või teatrietenduse kohta). Koolituse lõpuks saavutab õpilane B1.2 keelekasutaja taseme, mis võimaldab inglise keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista igapäevaseid originaaltekste. Kesktasemel peaksite kõnet mõistma ja suhtlemisel iseseisvalt kenasti hakkama saama. Sellel kursusel moodustatakse baas edasiminekuks. Samas on ta sobilik ka neile, kes on inglise keelt enne õppinud, kuid tunnevad end ebakindlalt ja soovivad jalgealust tugevdada.


  Kursuse õppematerjal
  Kursuse hinnale lisandub õpiku New Headway Intermediate maksumus 49 eurot.


  Kursuse lisainfo

  • Registreerumine kursusele on avatud kuni grupi täitumiseni.
  • Kursus toimub online-õppena ning on toetatud täisfunktsionaalse integreeritud e-kooli keskkonna poolt, mis ühendab endas reaalajas videoülekandeplatvormi, õppematerjalide repositooriumi ja interaktiivse kursusekeskkonna. E-kooli erinevate funktsioonide kasutamine sõltub konkreetse õpperühma vajadustest, edasijõudmisest ja kursuse õpetaja poolsest keeleõpetamise metoodika valikust, mistõttu võib e-kooli funktsionaalsus erinevatel kursustel ja erinevates keeleõpperühmades varieeruda.


  _______________________________________________________________________________________________

  * Eraisikust õppijaks loetakse rühmatundides (sh kaugõpe) või individuaalõppes osalevat ja eraisikuna iseenda nimel keeleõppearvet tasuvat eraisikut. Erandjuhul võib eraisikust õppija eest keeleõppe arve tasuda teine eraisik.
RegistreerimineRegistreerimine

Loe ka Koolituslepingut. Kursusele registreerumisel aktsepteerib õppija Koolituslepingut ning lepingus ja kursuse infos toodud tingimusi.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Hinnale lisandub õppematerjalide maksumus, kui pole märgitud teisiti.

Kui teil ei õnnestu registreerida, siis võivad kohad olla täis. Sellisel juhul võtke meiega palun ühendust tel 52 64 918 või kirjutage info@tallinnakeeltekool.eeVälja otsitud andmebaasist "http://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php/Kursus"