Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9-17

Aadress

Endla 4 Tallinn

vt teisi kursuseid

3987 Soome keel edasijõudnutele B1

Kursuse number3987
ÕpetajaTäpsustamisel
AegT+N 18:40-20:10 (2×2 ak/t nädalas)
Tunde120
Klassiruum
Õpik
Minimaalne õppijate arv4
Lisainfo VÄIKEGRUPP (4-8 inimest)


Kursuse hind eraisikutele*: 1302 eurot kogu kursuse eest (120 kontaktõppetundi perioodil 13.09.2022-20.04.2023).

 • Tallinna Keeltekooli kursuste maksumuselt saavad eraisikud* oma tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi taotleda Maksu- ja Tolliametilt eraisiku tulumaksu 20%.
 • Eraisikutel on võimalus tasuda kursuse eest mitmes osas, näidates oma valiku ära kursusele registreerumise vormi maksmise väljal ning tasudes kursuse eest järgnevalt:
  • ühes osas: 1302 eurot (soodushind 1237 eurot);
  • kahes osas: 1312 (= 2 × 656) eurot (soodushind 1246 = 2 × 623 eurot);
  • kolmes osas: 1317 (= 3 × 439) eurot (soodushind 1251 = 3 × 417 eurot).
 • Varajase registreeruja soodushinnad kehtivad kursusele registreerumisel kuni 29.08.2022 (k.a) ja arve (kursuse kogumaksumuse või osamakse) tasumisel enne kursuse esimest kontakttundi.
 • Õpinguid jätkavate Tallinna Keeltekooli õpilaste lisasoodustus kajastub kursuse eest esitataval arvel.


Kursuse hind juriidilistest isikutest maksjatele: 1575 eurot koos käibemaksuga kogu kursuse eest.


Kursuse toimumisaeg ja maht

 • Kursus toimub 13.09.2022-20.04.2023 T+N 18:40-20:10 (2×2 ak/t nädalas).
 • Kursuse kogumaht on 192 akadeemilist tundi, millest 120 ak/t moodustavad auditoorsed kontakttunnid ja 72 ak/t kodused ülesanded. Kokku toimub 60 õppekorda 2 ak/t korraga.
 • Õppijad tasuvad ainult kursuse auditoorsete kontakttundide eest. Kursuse koduste ülesannete maht tundides on näidatud selleks, et õppijad oskaksid arvestada ligikaudselt kursuse läbimisele ja kursuse keeletaseme omandamisele kuluvat aega. Iseseisva töö maht võib tulenevalt õppija varasematest keeleteadmistest, keelevaistust ja individuaalsetest eripäradest erineda toodud keskmisest mahust.
 • Jõuluvaheaeg on 24.12.2022-08.01.2023 ja sel ajal õppetööd ei toimu.


Kursuse kirjeldus
Iseseisev keelekasutaja keeleoskustasemel B1 omandab kursuse läbimisel järgmised õpiväljundid. Saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne. Mõistab aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisu, kui need käsitlevad päevateemasid või talle huvitavaid teemasid. Saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või tema tööga seotud sõnadest. Saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades. Saab enamasti keelega hakkama maal, kus see keel on kasutusel. Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused. Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane. Suudab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid. Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või talle huvi pakkuval teemal. Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.


Kursuse õppematerjal
Kursuse hinnale lisandub õppematerjali maksumus.


Kursuse lisainfo

 • Registreerumine kursusele on avatud kuni grupi täitumiseni.
 • Kursus toimub klassiruumis kontaktõppena ning on toetatud täisfunktsionaalse integreeritud e-kooli keskkonna poolt, mis ühendab endas reaalajas videoülekandeplatvormi, õppematerjalide repositooriumi ja interaktiivse kursusekeskkonna. E-kooli erinevate funktsioonide kasutamine sõltub konkreetse õpperühma vajadustest, edasijõudmisest ja kursuse õpetaja poolsest keeleõpetamise metoodika valikust, mistõttu võib e-kooli funktsionaalsus erinevatel kursustel ja erinevates keeleõpperühmades varieeruda.


_______________________________________________________________________________________________

* Eraisikust õppijaks loetakse rühmatundides (sh kaugõpe) või individuaalõppes osalevat ja eraisikuna iseenda nimel keeleõppearvet tasuvat eraisikut. Erandjuhul võib eraisikust õppija eest keeleõppearve tasuda teine eraisik.
RegistreerimineRegistreerimine

Loe ka Koolituslepingut. Kursusele registreerumisel aktsepteerib õppija Koolituslepingut ning lepingus ja kursuse infos toodud tingimusi.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Hinnale lisandub õppematerjalide maksumus, kui pole märgitud teisiti.

Kui teil ei õnnestu registreerida, siis võivad kohad olla täis. Sellisel juhul võtke meiega palun ühendust tel 52 64 918 või kirjutage info@tallinnakeeltekool.eeVälja otsitud andmebaasist "https://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Kursus"