EST RUS

Registreerumiseks valige sobiv keel ja kursus

Tagasi keeled

INGLISE KEEL III (Intermediate taseme õpik)

Kellele on kursus mõeldud?

Kui olete õppinud 300-400 tundi inglise keelt koolis või kursustel või olete andekas iseõppija, on see kursus Teile. Te juba oskate kasutada lihtolevikku ja lihtminevikku, Present ja Past Continuous ning Present Perfect ajavorme. Teile pole täiesti võõrad ka If-laused, the Passive ja modaalverbid (can, could, will, should, might).

Mida ma juurde õpin?

Tuttav grammatika ja sõnavara korratakse üle, süvendatakse modaalverbide kasutamise oskust, harjutatakste tingimus- ja ajakõrvallausete moodustamist ning kaudse kõne kasutamist. Te omandate mitmeid keelestruktuure, mis võimaldavad Teil inglise keeles väljendada ka keerulisemaid mõtteid.

Mida ma oskan III kursuse lõpus?

Te tunnete inglise keeles umbes 3000 sõna ja väljendit, mille abil suudate üsna edukalt suhelda native speaker’iga, kuid eelistate jääda tuttavate teemade ja oma huvialade piiresse. Kursuse lõpuks olete jõudnud inglise keeles iseseisva keelekasutaja tasemele (tase B Euroopa keelemapis).*

* Kui tunnid on toimunud 2 x nädalas. 1 x nädalas koos käivad rühmad jõuavad edasi aeglasemalt.

KursusÕpetajaAegTundide arv õppeaastasRegistreerimine
Let´s talk business, B1 vestluskursusKatri TariqE + N kl 7.45-9.15 (2x2 õ/t näd)98 õ/tRegistreerimine
Inglise keele B1/B2 vestluskursusMarika KaskT kl 17.00-18.30 (1x2 õ/t näd) 42 õ/tRegistreerimine
Inglise keele vestluskursus B1 tasemelKatri TariqN kl 15.45-17.15 (1 x 2 a/t näd)70 õ/t (35 õppekorda)Registreerimine
Inglise keele kursus tasemel B1.2Riina RenelE kl 17.00-19.15 (1 x 3 õ/t näd)105 õ/t (35 õppekorda)Registreerimine
Inglise keele kursus tasemel B1.1Reet KloorenT + R 8.30-10.00 (2 x 2 õ/t nädalas)140 õ/t (70 õppekorda)Registreerimine
Inglise keele kursus tasemel B1.1Reet KloorenE + K 17.30-19.00 (2 x 2 õ/t nädalas)140 õ/t (70 õppekorda)Registreerimine
Inglise keele kursus tasemel B1.1Riina RenelN kl 8.30-10.45 (1 x 3 õ/t näd)105 õ/t (35 õppekorda)RegistreerimineTelefon 52 64 918 või 6-088-099 --- Endla 22, Tallinn 10142 --- info@tallinnakeeltekool.ee Tallinna Keeltekool Facebookis
Välja otsitud andmebaasist "https://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Kursused"