EST RUS

Registreerumiseks valige sobiv keel ja kursus

Tagasi keeled

INGLISE KEEL IV (Upper-Intermediate taseme õpik)

Kellele on kursus mõeldud?

Kui olete õppinud 500-600 tundi inglise keelt koolis või kursustel või olete väga andekas iseõppija, kel pisut ka keelepraktikat, on see kursus Teile. Te juba tunnete kõiki inglise keele struktuure ja Teil on laialdane (passiivne) sõnavara, kuid rääkimine ei lähe kuigi libedalt. Teie väljendustes puudub spontaansus ja ka grammatiliselt pole Te väga enesekindel. Te vajate suhtluspraktikat turvalises õhkkonnas õpetaja juuresolekul ja toel.

Mida ma juurde õpin?

Te kordate üle oleviku ja mineviku ajad ning tuleviku väljendamise võimalused nii aktiivis kui passiivis, aga ka modaalverbide, asesõnade, määrsõnade, kesksõnade, eessõnade ja artiklite (a/an, the) kasutamise ning tingimus- ja ajalausete nüansid. Eriline tähelepanu on kõnekeelel, kuid areneb ka Teie kirjutamisoskus. Kuidas koostada ingliskeelset CV-d? Kuidas kirjutada korrektseid e-kirju? Mismoodi ehitada üles huvitav sõnavõtt? Kõigile neile küsimustele saate vastuse.

Kuhu ma olen jõudnud IV kursuse lõpus?

Teist on saanud iseseisev keelekasutaja (tase B2 Euroopa keelemapis). Te suudate mõista keerulisi teemasid, pikki ja nõudlikke tekste ja väljendute native speaker’iga vesteldes üsna spontaanselt, selgelt ja detailselt paljudel teemadel. Te võite väljendada oma arvamust päevaküsimuste kohta, tuua välja erinevate võimaluste poolt- ja vastuargumente.

KursusÕpetajaAegTundide arv õppeaastasRegistreerimine
Improve Your English B2.2-C1 UUS!!!Shalini TuscanoT 17:00-19:15 (1x3 a/t näd)54 ak/tRegistreerimine
Inglise keele kursus tasemel B2.1Katri TariqL kl 9.00-11.15 (1x3 a/t näd)96 a/t (32 õppekorda)Täitunud
Inglise keele kursus tasemel B2+Katri TariqN kl 17.30-19.45 (1 x 3 õ/t näd)96 õ/t (32 õppekorda)Täitunud
Inglise keele kursus tasemel B2Reet KloorenT + N kl 17.30-19.00 (2x2 ak/t näd)140 ak/t (70 õppekorda)Registreerimine
Inglise keele kursus tasemel B2.1Eve OtsaK 8.30-10.45 (1x3 õ/t näd)96 õ/t (32 õppekorda)Registreerimine
Inglise keele individuaalõpe A1-C1Õpetaja täpsustamisel-alates 10Registreerimine
Inglise keele kursus tasemel B2.2Reet KloorenK kl 8.30-10.45 (1x3 õ/t näd)66 a/t (22 õppekorda)Registreerimine



Telefon 52 64 918 või 6-088-099 --- Endla 22, Tallinn 10142 --- info@tallinnakeeltekool.ee Tallinna Keeltekool Facebookis
Välja otsitud andmebaasist "https://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Kursused"