Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9-17

Aadress

Endla 4 Tallinn

Registreerumiseks valige sobiv keel ja kursus.

Tagasi keeled

INGLISE KEEL IV (Upper-Intermediate taseme õpik)

Kellele on kursus mõeldud?

Kui olete õppinud 500-600 tundi inglise keelt koolis või kursustel või olete väga andekas iseõppija, kel pisut ka keelepraktikat, on see kursus Teile. Te juba tunnete kõiki inglise keele struktuure ja Teil on laialdane (passiivne) sõnavara, kuid rääkimine ei lähe kuigi libedalt. Teie väljendustes puudub spontaansus ja ka grammatiliselt pole Te väga enesekindel. Te vajate suhtluspraktikat turvalises õhkkonnas õpetaja juuresolekul ja toel.

Mida ma juurde õpin?

Te kordate üle oleviku ja mineviku ajad ning tuleviku väljendamise võimalused nii aktiivis kui passiivis, aga ka modaalverbide, asesõnade, määrsõnade, kesksõnade, eessõnade ja artiklite (a/an, the) kasutamise ning tingimus- ja ajalausete nüansid. Eriline tähelepanu on kõnekeelel, kuid areneb ka Teie kirjutamisoskus. Kuidas koostada ingliskeelset CV-d? Kuidas kirjutada korrektseid e-kirju? Mismoodi ehitada üles huvitav sõnavõtt? Kõigile neile küsimustele saate vastuse.

Kuhu ma olen jõudnud IV kursuse lõpus?

Teist on saanud iseseisev keelekasutaja (tase B2 Euroopa keelemapis). Te suudate mõista keerulisi teemasid, pikki ja nõudlikke tekste ja väljendute native speaker’iga vesteldes üsna spontaanselt, selgelt ja detailselt paljudel teemadel. Te võite väljendada oma arvamust päevaküsimuste kohta, tuua välja erinevate võimaluste poolt- ja vastuargumente.

KursusÕpetajaAegTundeRegistreerimine
Inglise keele tasemetest tasemetõendi väljastamisegaTäpsustamiselJooksvalt2 ak/tRegistreerimine
4183 Inglise keel edasijõudnutele B2 ONLINEAnneli SalusteT+N 14:00-15:30 (2×2 ak/t nädalas)140Registreerimine
4190 Inglise keel edasijõudnutele B2.2James ThurlowE 17:00-19:15 (1×3 ak/t nädalas)105Registreerimine
4194 Inglise keel edasijõudnutele B2.1Ragne MägiE 09:40-11:10 (1×2 ak/t nädalas)70Registreerimine
4195 Inglise keel edasijõudnutele B2.2Ragne MägiT 17:30-19:00 (1×2 ak/t nädalas)70Registreerimine
4199 Inglise keel edasijõudnutele B2Olga GuzvinaT 17:15-19:30 (1×3 ak/t nädalas)105Registreerimine
4207 Inglise keele vestluskursus B2Eve OtsaE 16:00-17:30 (1×2 ak/t nädalas)70Registreerimine
4208 Inglise keel edasijõudnutele B2.2Ragne MägiN 08:30-10:45 (1×3 ak/t nädalas)105Registreerimine
Inglise keele B2 riigieksami & Cambridge testi ettevalmistuskursus ONLINEAnneli SalusteT 16:00-17:30 (1×2 ak/t nädalas)70Registreerimine
4251 IELTS testi ettevalmistuskursus (inglise keel B2)Denis MironovL 10:00-12:15 (1×3 ak/t nädalas)84Registreerimine
4252 Inglise suhtluskeel edasijõudnutele B2.2Denis MironovN 08:00-10:15 (1×3 ak/t nädalas)84Registreerimine


Välja otsitud andmebaasist "http://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php/Kursused"