(Erinevused redaktsioonide vahel)
Rida 63: Rida 63:
'''ARAABIA KEEL'''<br/>
'''ARAABIA KEEL'''<br/>
-
[[Meedia:Araabia_keele_õppekava_ainekava_koondfail_17_18.pdf|Araabia_keele_õppekava_ainekava_koondfail_17_18.pdf]]<br/>
+
[[Meedia:Araabia_keele_õppekava_ainekava_koondfail_18_19.pdf|Araabia_keele_õppekava_ainekava_koondfail_18_19.pdf]]<br/>
'''ITAALIA KEEL'''<br/>
'''ITAALIA KEEL'''<br/>

Redaktsioon: 13. juuni 2018, kell 10:08

EST RUS

Loe ka Koolitusleping

Loe ka Kodukord

Keeleõppe alane täienduskoolitus ja huvihariduskoolitus 2018/19. õppeaastal

MTÜ Keeltemaja Erakool Keeltemaja keelekursustel õpetatakse võõrkeeli kinnitatud õppekavade alusel (vt allpool).

MTÜ Keeltemaja Erakool Keeltemaja (Tallinna Keeltekool) pakub keeleõppe alaseid täienduskursusi täiskasvanutele ning huvihariduskursusi põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele. Grupiõppes õpetatavad keeled: araabia, inglise, itaalia, hispaania, hiina, prantsuse, saksa, vene, soome, türgi, jaapani ja eesti keel. Individuaalõppes on võimalik õppida lisaks rootsi keelt. Põhiliseks õppekeeleks on eesti keel. Riigikeelt, samuti inglise keelt, prantsuse keelt (ainult ind õpe), jaapani keelt (ainult ind õpe) õpetatakse ka vene keele baasil. Inglise keele baasil õpetatakse individuaalõppes eesti, hiina, jaapani ja türgi keelt. Tööalast inglise keelt eesti keele baasil saab õppida grupiõppes tasemel A2, individuaalõppes kõigil tasemetel.

SKYPE-internetikeskkonna vahendusel saab õppida soome keelt eesti keele baasil ja eesti keelt soome keele baasil, samuti saksa keelt eesti keele baasil ning rootsi keelt inglise keele ja vene keele baasil (10-tunnised paketid, ühel õppekorral toimub kas üks või kaks 45-min õppetundi). Soome ja saksa keele grammatikakursust ja kirjutamiskursust pakume e-õppe vormis 10-tunniste pakettidena: üks teema / e-mail / üks nädal (üks näd=2 õ/t ehk 2x45min).

Õppetöö toimub üldjuhul Endla tn. 22 ruumides 1-2 korda nädalas hommikustel, päevastel ja õhtustel kellaaegadel. Pühapäeviti ja riiklikel pühadel on kool suletud ning õppetööd ei toimu.


Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ning õppetasu maksmise kord.

Täienduskoolituse maksetingimused.

MTÜ Keeltemaja täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused.

Täiskasvanute koolituse seadus.

Huvikooli seadus.

Noorsootöö seadus


Keeleõppe alase täienduskoolituse ja huvihariduskoolituse õppe- ja ainekavad

INGLISE KEEL
Inglise keele õppekava ja ainekava koondfail 2017_18.pdf
Inglise keel gümnaasiumi õpilastele_õppekava_ainekava_koondfail_2017_18.pdf
Inglise keel kooliõpilastele_5_6_7_8_klass_õppekava_ainekava_koondfail_2017_18.pdf
Inglise_k_vestluskursuse_B1_B2_õppekava_ainekava_2018.pdf

VENE KEEL
Vene_keele_õppekava_ainekava_koondfail_2017_18.pdf
Vene_k_vestluskursuse_õppe_ainekava_koondfail_2017.pdf

SOOME KEEL
Soome_keele_õppekava_ainekavade_koondfail_2017_18.pdf

SAKSA KEEL
Saksa_keele_õppekava_ainekava_koondfail_2018_19.pdf

PRANTSUSE KEEL
Prantsuse_keel_õppekava_ainekava_koondfail_2017_18.pdf

EESTI KEEL
Eesti_keel_õppekava_ainekava_koondfail_2017_18.pdf

HISPAANIA KEEL
Hispaania_keel_õppekava_ainekava_koondfail_2017_18.pdf

HIINA KEEL
Hiina_keel_õppekava_ainekava_koondfail_17_18.pdf

ARAABIA KEEL
Araabia_keele_õppekava_ainekava_koondfail_18_19.pdf

ITAALIA KEEL
Itaalia_keel_õppekava_ainekava_koondfail_17_18.pdf

TÜRGI KEEL
Türgi keel_õppekava_ainekava_koondfail_18_19.pdf

JAAPANI KEEL
Jaapani keele õppekava_ainekava_koondfail_18_19.pdf

Keeleõppe alase täienduskoolituse ja huvihariduskoolituse põhiperiood ja koolivaheaeg

Õppeaasta 2018/2019 õppeperiood on 14.09.2017 - 1.06.2019. Õppeaasta jaotub kaheks poolaastaks vastavalt kursusele. Jõuluvaheaeg 21.12.2018 - 01.01.2019 k.a.

-*1 õ/t (õppetund) = 1 akadeemiline tund (a/t) = 45 minutit


Asutuste rühmatunnid eriprogrammi alusel

Maht: vähemalt 10 õ/t.
Hind kokkuleppel.
Erialakeele õppele rakendub kõrgem hind. Hind tõuseb ka õppe läbiviimisel Tallinna kesklinna piirest väljas. Hinna sees keeleõpe, paljundmaterjalid ning tunnistused kursuse läbimise kohta (lisatasu eest: keeletestid asutuse õppijate rühmadesse jagamiseks).


Individuaaltunnid

Maht: vähemalt 10 õ/t (korraga toimub 2-3 õ/t).
Hind ühe individuaalõppija puhul: alates 30 EUR käibemaksuga (45-min. õppetund).
Kahe individuaalõppija puhul hind ühele: alates 18.70 EUR käibemaksuga (45-min. õppetund).
Kontakt: info<ätt>tallinnakeeltekool.ee


Skype- ja e-õpe

Maht: vähemalt 10 õ/t.
Hind: alates 26.40 EUR käibemaksuga (45-min. õppetund).
Kontakt: info<ätt>tallinnakeeltekool.ee


Individuaalsed keeleeksamid

MTÜ Keeltemajas saab sooritada tasemeeksamit inglise, prantsuse, vene, saksa ja soome keeles. Eksam toimub koolimajas, Endla 22. Eksami sooritanu saab tõendi keeleoskuse kohta 9-palli skaalal või keeleoskustasemete A-C järgi (vt "keeleoskustasemed").
Info ja registreerimine: info<ätt>tallinnakeeltekool.ee või tel 6 620 996.
Hind: inglise, prantsuse, vene, soome ja saksa keeles 30 EUR käibemaksuga.

Välja otsitud andmebaasist "https://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=%C3%95ppet%C3%B6%C3%B6_korraldus"